Tranh tĩnh vật sơn dầu của họa sỹ châu âu

Tranh sơn dầu chất lượng cao do họa sỹ châu âu vẽ

đàn gà trên sân rất sống động, màu sắc hấp dẫn

Chất lượng nghệ thuật cao

Kích thước: 47 x 42cm