Tranh sơn dầu cổ châu âu, phong cảnh làng quê nước Pháp.

Cảnh đẹp thiên nhiên thanh bình,  một ngôi nha tranh nhỏ giữa rừng, sương giăng mờ  mờ

Kích thước: 1400 x 1000

 

Tranh sơn dầu cổ châu âu