Tranh phong cảnh nhà thờ sản xuất tại châu âu

bức tranh vẽ quang cảnh bên trong một nhà thờ công giáo

kích thước: 520×630