Tranh sơn dầu cổ châu âu. bức tranh cổ vẽ đàn tuần lộc trên sườn núi sát bên bờ biển rất đẹp.

Khung tranh cổ hoa văn viền quanh ấn tượng.

Tranh phong cảnh châu âu nguyên bản có chữ ký của tác giả

Kích thước: 1400 x 1100