Tranh sơn dầu vẽ về các loài vật nuôi

tranh có chất lượng nghệ thuật cao được vẽ bởi họa sỹ châu âu

Khung tranh đẹp có nhiều hoa văn

Kích thước: 30 x39 cm