Đồng hồ Khải Hoàn Môn, một biểu tượng của nước Pháp.

Đồng hồ khải hoàn môn bằng đá trắng, đầu và chân cột đá trắng được bọc đồng trạm khắc tinh xảo

Đây là kiểu  đồng hồ được nhiều nhà sưu tầm quan tâm.

Kích thước: 450 x 230 x 140

Sản xuất tại Pháp năm 1890 – 1900