Đồng hồ Khải Hoàn Môn, một biểu tượng của nước Pháp.

Đồng hồ khải hoàn môn đồng mạ vàng được trạm khắc tinh xảo với nhiều hoa văn đẹp, nước mạ vàng còn gần như mới

Đây là kiểu  đồng hồ được nhiều nhà sưu tầm quan tâm.

Kích thước: cao 51 0 x 240 x 140cm

Sản xuất tại Pháp năm 1830 – 1850