Đồng hồ tượng Cupid

Thần tình yêu Cupid và nàng Spyche xinh đẹp

Một tác phẩm điêu khắc sống động

Một thiên tình sử của thần Cupid và Spyche

Đồng hồ được thiết kế như một tượng đài về tình yêu

Tượng đồng cổ, một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo

Rất giá trị và độc đáo đừng bỏ lỡ cơ hội để sở hữu.

Kích thước: cao 700 x 450 x 180mm

Sản xuất tại Pháp năm 1830