Tranh sơn dầu cổ châu âu, tranh phong cảnh

Kích thước: cao 82 x 62cm

suất xứ Pháp

Tranh sơn dầu phong cảnh châu âu