Tranh sơn dầu Pháp, tranh tả phong cảnh mùa thu với lá vàng, lá đỏ trong rừng, một con đường đất đỏ đi giữa những hàng cây

Bức tranh được đặt trong một khung tranh cổ làm cho bức tranh thêm sang trọng

kích thước: 36 x 43cm