Đồng hồ để bàn tượng nhà triết học vĩ đại Aristote bằng đồng.

tượng chân dung Aristote đang ngồi với cây bút và cuốn sách về đạo đức.

Kích thước: cao 420 x 620 x 200

Aristole có lẽ gương mặt quan trọng nhất trong lịch sử tư tưởng phương Tây cho đến cuối thế kỷ 16. Ông là tấm gương của nhà nghiên cứu tự nhiên một cách hệ thống, khoa học, chi li và trung thực chưa từng có.

Aristote là biểu tượng của tinh thần học thuật đích thực và toàn diện của phương Tây. Ông là học trò của Plato ở Academy, và thầy của Alexander Đại đế. Người ta nói là sự “kết hợp của cái đầu mạnh nhất và con người mạnh nhất của thời đại”.
Sau một thời gian dài vắng mặt, năm 335 Aristote quay lại quê nhà Stagira và thành lập trường Lyceum, trường tương đương với Academy của Plato. Chính ở đây ông viết những tác phẩm hiện còn tồn tại. Alexander mất năm 323, và năm sau, trước sự bài bác Macedon là quê hương của Alexander, ông phải trốn qua Chalcis trên một hòn đảo của Euboea, nơi ông mất cùng năm.
Đồng hồ để bàn tượng đồng
Tượng Aristote