Đồng hồ để bàn tượng đồng mạ vàng. Tượng nhà văn  William Shakespeare

là một trong những văn hào vĩ đại nhất của nhân loại, là tác giả tiêu biểu nhất trong thời kỳ văn hóa phục hưng châu Âu.

Kích thước: 480 x 290 x150

Sản xuất tại Pháp năm 1800 – 1850

Đồng hồ để bàn tượng vàng