Tượng đồng nữ thần

Tác phẩm điêu khắc ‘L’Etoile du Matin’ của Gaudez ( 1845- 1902)
Bức tượng đồng theo trường phái Tân nghệ thuật về nữ thần Sao mai.
Nữ thần trong chiếc áo choàng mềm mại, tay giơ cao một ngôi sao,
Tượng nữ thần đứng trên một quả địa cầu được trang trí bằng các biểu tượng của cung hoàng đạo và một nhành hoa hồng.

Kích thước cao 90cm