Tranh phong cảnh châu âu, tranh sơn dầu trên gỗ

Bức tranh tả phong cảnh mùa đông ở châu âu, tuyết bắt đầu tan, bầu trời đã hửng đỏ ở phía xa mang lại cảm giác mùa đông sắp đi qua.

Tranh có chữ ký của tác giả

kích thước: cao 37 x43cm