Tranh công giáo sơn dầu châu âu, bức tranh vẽ gia đình đức chúa Jê- su

Hình ảnh chúa Jê- su mới sinh ra đời còn nằm trong nôi

Tranh sơn dầu trên gỗ màu sắc đẹp do họa sỹ châu âu vẽ

Kích thước: 48 x 58cm