Đồng hồ tượng nữ thần, tượng nàng thơ Caliope.

Caliope là một trong 9 nàng thơ trong thần thoại Hy Lạp

Theo truyền thuyết Hy Lạp nàng thơ Caliope đến thăm nhà thơ Virgil lúc nhỏ để truyền cảm hứng cho nhà thơ.

Sau này Virgil trở thành một nhà thơ lớn của La Mã cổ đại của thời kỳ Augustus.

Ông đã viết ba trong số những bài thơ nổi tiếng nhất trong văn học Latinh: Eclogues, Georgics, và sử thi Aeneid.

Virgil được xếp hạng là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của Rome.

Tác phẩm Aeneid của ông đã được coi là sử thi quốc gia của La Mã cổ đại kể từ thời điểm sáng tác.

Được sao chép mô hình từ Iliad và Odyssey của Homer,

Tác phẩm mang tên ” Cảm hứng của một nhà thơ”
Sản xuất tại Pháp năm 1850.
Kích thước cao 450 x 550 x 200
Đồng hồ cổ tượng nàng thơ Caliope