Đồng hồ tượng đồng đúc mạ vàng, tượng nhà thơ đang ngồi bên cạnh một quyển sách về những vần thơ.

Tượng được đúc bằng đồng mạ vàng, nhiều chi tiết và phù điêu trang trí sắc nét.

Sản xuất tại Pháp năm 1850

Kích thước: cao 42 x 28 x 10cm