Đồng hồ lâu đài đá đỏ đặc biệt có bốn mặt hình tòa lâu đài được trang trí các hoa văn mạ vàng rất đẹp, bốn góc là bốn trụ cột vững chắc

hai bên cạnh có tượng 2 vị nữ thần

Đá đỏ một loại đá quý được dùng trang trí trong các cung điện và tòa lâu đài ở Pháp

sản xuất tại Pháp – năm 1850

kích thước: cao 58 x 25 x25 cm

Đồng hồ lâu đài đá đỏ