Đèn dầu gốm, bầu và chân đèn bằng gốm nghệ thuật.

Đèn dầu gốm được trang trí tượng đắp nổi với những cánh hoa và thiên thần.

Lam đèn thuỷ tinh đặc biệt có hai màu quý hiếm

Sản xuất tại Pháp – Năm 1900

Kích thước: Cao 640

Đèn dầu gốm cổ