Đèn dầu cây, bầu sứ trên đế đồng đúc nhiều hoa văn ấn tượng

cao 1600

sản xuất tại Pháp năm 1900